Gmina Żydowska Łódź

Bejs Midrasz ``Darkei Noam``

Bet Midrasz lub w jidisz Bejs Midrasz czyli Dom Nauki powstał przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi w 2015 roku. Nazwę „Darkei Noam” zaczerpnięto z przedwojennej szkoły religijnej, która znajdowała się przy ul. Pomorskiej 18 na długo zanim powstała tam siedziba Gminy.

Obecnie Bet Midrasz poprzez wykłady, warsztaty, zajęcia i chevrutę zajmuje się codzienną nauką przede wszystkim Tory dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Aktualności dotyczące wykładów i zajęć na Facebooku

Szkółka Niedzielna prowadzona jest przez wszystkie żydowskie instytucje poza terenem Izraela. Co niedzielę przez dwie godziny dzieci pochodzące z rodzin żydowskich uczą się podstawowych zagadnień dotyczących judaizmu, kultury i tradycji żydowskiej.

Dzieci regularnie w ramach Szkółki Niedzielnej chodzą do kina i teatru oraz biorą udział w innych kulturalnych atrakcjach. Raz na jakiś czas spotykają się z dziećmi z innych Szkółek Niedzielnych z pozostałych miast Polski. Ilość dzieci cotygodniowo to ok. 15 maluchów w wieku od 3 do 16 lat.

Jeżeli chcesz zapisać swoje dzieci do Szkółki Niedzielnej skontaktuj się z prowadzącą Ari El Karwacką poprzez Facebooka: Szkółka Niedzielna JDC

Mieści się ono przy ul. Pomorskiej 18 w Łodzi. „Przedszkole” wyposażone jest w dużą ilość książek polskich oraz hebrajskich, wszelkiego rodzaju gry i zabawki, materiały plastyczne oraz dodatkowo materiały dydaktyczne przywiezione z Izraela.

Posiadamy również wyposażenie niezbędne do opieki nad młodszymi dziećmi. W czasie pobytu w „przedszkolu” dzieciom serwowane są trzy posiłki dziennie. Zapewniamy także opiekę specjalistów: pediatry i logopedy. Prócz standardowego programu przedszkole Matanel jako jedyne w regionie oferuje zajęcia dodatkowe z języka hebrajskiego, kultury i religii żydowskiej.

Kontakt: Miriam Szychowska: miriamszychowska@gmail.com lub 601 151 003
Strona internetowa: www.matanel.pl

W Gminie jest możliwość nauki indywidualnej poprzez spotkania osobiste lub rozmowy na Skypie. Rabin Szychowski uczy się z chętnymi członkami społeczności żydowskiej w parach. Żydom pomaga lepiej zrozumieć judaizm, innych wspiera w procesie konwersji.

Jeżeli chcesz umówić się na zajęcia z rabinem skontaktuj się z nim osobiście: rabin Dawid Szychowski – 573 122 999

Bet Midrasz Darkei Noam działa przy Gminie od niedawna. Regularnie można przyjść na zajęcia dostosowane do grupy wiekowej, poziomu wiedzy, a nawet płci. Dla nas to jednak za mało.

Jednym z głównych celów Darkei Noam jest stworzenie kolelu, w którym nauka odbywać się będzie nie tylko popołudniami lub w parach z rabinem, ale by trwała od świtu do zmierzchu, tak jak się to dzieje w jesziwach zagranicznych. Jesteśmy w trakcie szukania wsparcia finansowego, by projekt kolelu mógł ruszyć.

Gmina Żydowska w Łodzi stara się, by codziennie odbywały się w niej wykłady. We wtorki rabin Dawid Szychowski koncentruje się na parszy na dany tydzień omawiając kolejne fragmenty Tory.

Raz na dwa tygodnie w środy z Warszawy przyjeżdża rabin Chabadu, który porusza różnego rodzaju tematy. W czwartki spotkania mają luźniejszy charakter – nauka poprzez towarzyskie spotkania.

W niedzielę są warsztaty dotyczące modlitwy, dzięki którym mniej obeznani z żydowskimi zwyczajami członkowie społeczności mogą poczuć się lepiej podczas nabożeństw w synagodze.

W Gminnym Bet Midraszu Darkei Noam co tydzień w poniedziałki spotykają się kobiety, które we własnym gronie poruszają ważne dla siebie sprawy.

Zajęcia prowadzi Miriam Szychowska – żona rabina Dawida. Omawiana jest halacha dotycząca pań, kobiece postaci z Tory oraz rola kobiety w judaizmie.

Jidysz to język powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie niemieckiego z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich. W każdy poniedziałek w GWŻ prowadzone są nieodpłatne zajęcia z tego języka. Można dołączyć do jednej z trzech grup: początkująca o godzinie 19.00, II stopień zaawansowania o godzinie 18.00 oraz literatura i konwersacje o 17.00.

Jeżeli chcesz zapisać się na jidysz skontaktuj się z prowadzącą panią Lilianą Mitelman

Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego przeznaczone są dla polskich dzieci, młodzieży i studentów i odbywają się dwa razy w miesiącu.

Dzięki pojedynczym lub cyklicznym spotkaniom uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów mogą poznać historię Żydów mieszkających na terenach Polski, dowiedzieć się czegoś więcej o ich religii, tradycji, zwyczajach.

Jest to czas na nieskrępowane pytania, obalanie znanych powszechnie stereotypów, wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień, prostowanie błędnych informacji.