Codzienne nauki – Bet Midrasz lub w jidisz Bejs Midrasz czyli Dom Nauki powstał przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi w 2015 roku. Nazwę „Darkei Noam” zaczerpnięto z przedwojennej szkoły religijnej, która znajdowała się przy ul. Pomorskiej 18 na długo zanim powstała tam siedziba Gminy.

W ramach Bet Midraszu w Biurze Rabina codziennie w godzinach między 10.00, a 13.00 oraz często też popołudniami odbywają się nauki. Dodatkowo w niektóre wieczory można przyjść na otwarty wykład. Aktualności dotyczące wykładów i zajęć na Facebooku

 

Kolel – Jednym z głównych celów Darkei Noam jest stworzenie kolelu, w którym nauka odbywać się będzie nie tylko popołudniami lub w parach z rabinem, ale by trwała od świtu do zmierzchu, tak jak się to dzieje w jesziwach zagranicznych. Jesteśmy w trakcie szukania wsparcia finansowego, by projekt kolelu mógł ruszyć.

 

Chewruta – W Gminie jest możliwość nauki indywidualnej poprzez spotkania osobiste lub rozmowy na Skypie. Rabin Szychowski uczy się z chętnymi członkami społeczności żydowskiej w parach. Żydom pomaga lepiej zrozumieć judaizm, innych wspiera w procesie konwersji.
Jeżeli chcesz umówić się na zajęcia z rabinem skontaktuj się z nim osobiście: rabin Dawid Szychowski – poland@shavei.org lub jewishlodz@gmail.com

 

 

Wykłady dla kobiet: W Gminnym Bet Midraszu Darkei Noam odbywają się spotykania dla kobiet, które we własnym gronie poruszają ważne dla siebie sprawy. Razem uczą się żydowskiego prawa, omawiają kobiece postaci Tory, dyskutują nad rola kobiety w judaizmie oraz organizują comiesięczne warsztaty i wykłady, których zadaniem jest integracja żeńskiej części społeczności.

 

Przedszkole – przy GWŻ mieści się sala zabaw nazywana potocznie przedszkolem. Matanel – pierwsze żydowskie ‘przedszkole’ w Łodzi od prawie 70 lat wyposażone jest w dużą ilość książek polskich oraz hebrajskich, wszelkiego rodzaju gry i zabawki, materiały plastyczne oraz dodatkowo materiały dydaktyczne przywiezione z Izraela. Placówka posiada również wyposażenie niezbędne do opieki nad młodszymi dziećmi. W czasie pobytu w „przedszkolu” dzieciom serwowane są trzy posiłki dziennie. Zapewniamy także opiekę specjalistów: pediatry i logopedy. Prócz standardowego programu przedszkole Matanel jako jedyne w regionie oferuje zajęcia dodatkowe z języka hebrajskiego, kultury i religii żydowskiej.

Kontakt: Miriam Szychowska: miriamszychowska@gmail.com lub 601 151 003
Strona internetowa: www.matanel.pl

Szkółka JDC – Szkółka Niedzielna prowadzona jest przez wszystkie żydowskie instytucje poza terenem Izraela. Co niedzielę przez dwie godziny dzieci pochodzące z rodzin żydowskich uczą się podstawowych zagadnień dotyczących judaizmu, kultury i tradycji żydowskiej. Dzieci regularnie w ramach Szkółki Niedzielnej chodzą do kina i teatru oraz biorą udział w innych kulturalnych atrakcjach. Raz na jakiś czas spotykają się z dziećmi z innych Szkółek Niedzielnych z pozostałych miast Polski. Ilość dzieci cotygodniowo to ok. 15 maluchów w wieku od 3 do 16 lat.
Jeżeli chcesz zapisać swoje dzieci do Szkółki Niedzielnej skontaktuj się z prowadzącą Ari El Karwacką poprzez Facebooka: Szkółka Niedzielna JDC

 

Jidisz – Jidysz to język powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie niemieckiego z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich. W każdy poniedziałek w GWŻ prowadzone są nieodpłatne zajęcia z tego języka. Można dołączyć do jednej z trzech grup: początkująca o godzinie 19.00, II stopień zaawansowania o godzinie 18.00 oraz literatura i konwersacje o 17.00.
Jeżeli chcesz zapisać się na jidysz skontaktuj się z prowadzącą panią Lilianą Mitelman

 

Warsztaty dla szkół – Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego przeznaczone są dla polskich dzieci, młodzieży i studentów i odbywają się dwa razy w miesiącu.
Dzięki pojedynczym lub cyklicznym spotkaniom uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów mogą poznać historię Żydów mieszkających na terenach Polski, dowiedzieć się czegoś więcej o ich religii, tradycji, zwyczajach.
Jest to czas na nieskrępowane pytania, obalanie znanych powszechnie stereotypów, wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień, prostowanie błędnych informacji.

 

KONTAKT:
Gmina Wyznaniowa Żydowska
ul. Pomorska 18,
91-416 Łódź
Tel.: 42 633 51 56
biurogmina@kehilalodz.com

Numer konta: PKO Bank Polski
77102033780000130200108878

Znajdź nas na
facebook: https://www.facebook.com/kehilalodz/